Toelichting

We kaarten met het stadSZteam de moeilijke en onveilige passages aan op de Dijk, de baan tussen de brug over de Demer in Testelt en de Spellehut richting Keiberg.

Aan de bewuste drie wegversmallingen is de rijbaan niet breed genoeg om twee auto’s of vrachtwagens vlot en veilig te laten kruisen.

Hierdoor zijn er al heel wat spiegels gesneuveld bij het kruisen. En er zijn ook al serieuze ongevallen gebeurd, zoals ook beschreven in volgend artikel in Hageland Express.

Veiligheid

We begrijpen dat de wegversmallingen snelheidsremmend werken, wat bevorderlijk is voor de verkeersveiligheid, maar de laatste jaren is het verkeer op die baan sterk toegenomen, worden auto’s almaar breder en is er toch wel redelijk wat zwaar verkeer dat via Testelt naar de E314 rijdt (ondanks het 7,5t verbodsbord).

Dit veroorzaakt almaar meer moeilijke kruisbewegingen, die de veiligheid opnieuw in het gedrang brengt omdat de voertuigen van beide kanten elkaar rakelings passeren.

Oplossing

De veiligheid kan worden verhoogd door gebruik te maken van de verkeersbordencombinatie B19 en B21 (zie figuur hieronder), zoals die ook worden gebruikt in de Hoornblaas en de Reppelsebaan. Dit verhoogt de duidelijkheid in voorrangsregels, voorkomt gevaarlijke toestanden, zonder de vlotte doorstroom te belemmeren, met een verhoogde veiligheid als resultaat.

Ons agendapunt voor de gemeenteraad van 28 maart 2024

Het stadSZteam legt ter goedkeuring de volgende agendapunten voor aan de gemeenteraad:

Art. 1.

Het stadsbestuur verbindt er zich ertoe om deze wegversmallingen (met Hoornblaas als voorbeeld) zodanig in te richten dat de doorgang veiliger wordt voor alle weggebruikers.

Art. 2.

Het stadsbestuur verbindt er zich ertoe om maximale doorstroming te voorzien richting Keiberg om te vermijden dat het verkeer dat langs de brug in Testelt moet, na het terug openen van de slagbomen, vanaf de sporen te veel wordt afgeremd in de richting van Keiberg.

3 thoughts on “Verkeersituatie versmallingen ‘Dijk’ in Testelt

  1. Beste,
    Nu al staan er soms wagens stil richting Testelt vanaf de Spellehut. De verkeersdoorstroming zal nog langer duren als je aan elke versmalling moet stoppen om het verkeerd uit de richting van Testelt door te laten. Misschien is de voorgestelde signalisatie verkeersveilig maar een vlotte doorstroming zeker niet. Ik ben van mening dat men nu nog sneller probeert door de versmalling te rijden om niet te moeten stoppen.
    Wachten tot de eerste spiegels sneuvel zeker….

    1. Dat er zoveel auto’s staan richting Testelt is voornamelijk vanwege de opstopping aan de brug in Testelt. Die versmallingen hebben daar in weze geen invloed op.
      We willen vooral dat de gevaarlijke kruisingen in de huidige opstelling vermeden worden. Er sneuvelen nu veel spiegels en er zijn ook al een paar serieuze botsingen geweest.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *