Missie

Het ontstaan van het stadSZteam

In het voorjaar van 2023 is het stadSZteam ontstaan uit een groep inwoners van Scherpenheuvel-Zichem die zich actief willen inzetten om van Scherpenheuvel-Zichem een stad te maken waar het beter wonen, werken en ondernemen is. Met Pieter Boudry als lijsttrekker en verkozen gemeenteraadslid sinds 2018 heeft het stadSZteam een actieve stem in de gemeenteraad. Een stem die zich ook laat horen door met de regelmaat van een klok met proactieve voorstellen te komen om het leven en welzijn van onze inwoners te verbeteren. Een stem die ook kritisch is voor het al te vaak gehoorde “we zijn er mee bezig”-mantra van de huidige coalitie die na decennia lang aan de macht te zijn in onze stad niet altijd nog het nut inziet om nog veel inspanningen te leveren.

Wist u dat volgende initiatieven gelanceerd werden door onze lijsttrekker Pieter Boudry?

De stadSZbon. Jawel, die maakte deel uit van een heus 10-punten relanceplan voor onze stad. De stadSZapp waarin alle ondernemingen, vrije beroepen en handelaars van onze stad een plaats kregen. Jawel, werd zelfs unaniem goedgekeurd door de ganse gemeenteraad, maar heeft de huidige bestuurscoalitie later zomaar eenzijdig (!) teruggedraaid.

De nieuwe visuele identiteit en logo van Scherpenheuvel-Zichem? Jawel, er werden een uitgebreide stadsmarketing strategie en -plan unaniem goedgekeurd in de gemeenteraad, waarvan dit klein stukje al werd gerealiseerd.

Het plasplan, een plan om openbare toiletten te voorzien verspreid over het grondgebied van onze gemeente om al die wandelaars, fietsers maar ook mensen met gezondheidsproblemen tegemoet te komen, werd positief onthaald maar nog niet uitgevoerd.

Het realiseren van meer groen, speeltuigen en (propere) zitbanken, wat in de Stenen Molenwijk ook effectief werd gerealiseerd, het oplossen van de wateroverlast aan de Hoeve Craenenburg in Zichem (na 20 jaar!) die eindelijk unaniem werd goedgekeurd, het oprichten van een energiefonds voor het tegengaan van energie-armoede, het oprichten van een meldpunt voor senioren, initiatieven tot handelskernversterking, initiatieven tot het oplossen van de toenemende leegstand in onze centra, enzovoort…

Waarom een onafhankelijke stadspartij?

U merkt het, aan een duidelijke strategie, ideeën en concrete plannen geen gebrek. Alleen blokkeert onze huidige coalitie nagenoeg álles die vanuit de oppositie gelanceerd wordt. Ja, zelfs al is dit tegen het belang van onze inwoners. Zo kan het niet langer.

De nood om een tandje bij te steken in Scherpenheuvel-Zichem is nog nooit zo groot geweest. Keer op keer worden tijdens verkiezingen beloftes gemaakt, keer op keer worden velen hiervan na “de keus” netjes in een frigo opgeborgen tot grote frustratie van vele kiezers.

  • Neem nu de eeuwigdurende belofte om eindelijk eens een “ondernemersraad” opgestart te krijgen om zo onze middenstand, de groep van ondernemers en handelaars die het kloppend hart zouden moeten zijn van onze stad Scherpenheuvel-Zichem, te verenigen en een stem te geven. Wat is de realiteit: een dikke nul op het rapport van onze huidige eerste schepen, want dode letter tot op vandaag.  Een industriepark om werkgelegenheid en welvaart te creëren? Al decennia lang gepalaver, nog geen één m² gerealiseerd.
  • Wat met de belofte om de veiligheid in het verkeer te verbeteren? Wat is de realiteit: veel woorden maar weinig concrete acties, terwijl veilige fietspaden, duidelijke signalisatie en voldoende controle op de naleving van de verkeersregels een must zouden moeten zijn.
  • Neem nu de belofte om zich in te zetten voor een veilig Scherpenheuvel-Zichem. Wat is de realiteit: we komen al te vaak in het nieuws met druggerelateerde criminaliteit of vandalisme, en het actieplan is samen te vatten met opmerkingen van een burgemeester die zegt “we zijn Antwerpen niet”. Alsof we daarmee één stap verder staan.
  • Neem nu de holle belofte om een “bruisend” Scherpenheuvel-Zichem te creëren met actieve en levendige stadscentra. Wat is de realiteit: elk initiatief, gaande van een heus stadsfestival te organiseren bij de opening van het bedevaart seizoen, tot een mooie kwalitatieve kerstmarkt rond de basiliek te organiseren die naam waardig, tot het stimuleren van ondernemerschap in het stadscentrum met koopzondagen en evenementen, … wordt afgeschoten. De leegstand is nog nooit zo groot geweest. Onze stad verwordt élke dag een beetje meer tot een echte “slaapstad”, waar je gedwongen wordt uit te wijken naar onze buurgemeentes om je inkopen te doen of een hapje te gaan uit eten.

Dit mogen we niet langer meer met lede ogen aanzien. In naam van onze toekomst maar ook die van onze kinderen en kleinkinderen, is nu investeren in onze stad een absolute noodzaak.

Een ervaren team met ambitie

Het stadSZteam heeft de moed en de wil en de energie om zich niet langer neer te leggen bij deze stilstand. Ze zijn er rotsvast van overtuigd dat ander beleid ook andere resultaten kan geven. Ze zijn ervan overtuigd dat een nieuw beleid, met nieuwe ideeën en enthousiaste voorstellen de tanker in Scherpenheuvel-Zichem, inclusief alle deelgemeentes, ook effectief kan keren.  Daarom werd het stadSZteam opgericht, een groep van héél ervaren mensen, zowel in de politiek als in de bedrijfswereld, die ongebonden en in alle vrijheid de inwoners van Scherpenheuvel-Zichem en hun toekomst kan vooropstellen.