Toelichting

Met het sterk toegenomen autoverkeer in de Tiensestraat (verkeer van de Kempen van en naar de E314) is het vaak heel moeilijk geworden, zeker tijdens de spitsuren, om als fietser of voetganger het kruispunt met de Vossekotstraat over te steken. De snelheidslimiet is daar ook 70 km/u.

Dit kruispunt werd ook meermaals aangeduid als gevaarlijk punt op de Velo-Veilig enquete in mei 2023.

Oplossing

Een goede en goedkope oplossing zou zijn om daar zebrapaden aan te leggen, zodat de zwakke weggebruiker makkelijker het kruispunt zou kunnen oversteken. Omdat dit in beide richtingen moet kunnen, zou een zebrapad aan beide kanten van het kruispunt nuttig en nodig zijn. De beste locatie voor het zebrapad (voor of na de vluchtheuvel) laten we over aan verkeersexperten.

Hierbij een simulatie hoe dit er zou kunnen uitzien:

SImulatie hoe zebrapaden kunnen aangebracht worden op het kruispunt Vossekotstraat-Tiensestraat

Agendapunt voor de gemeenteraad

Het stadSZteam dient een agendapunt in op de gemeenteraad van 20 juni 2024. Daarin wordt de goedkeuring gevraagd van volgende artikelen die ter stemming worden voorgelegd:

Art. 1

De stad verbindt er zich toe om zebrapaden te voorzien aan het kruispunt Tiensestraat/Vossekotstraat opdat de zwakke weggebruiker veiliger zou kunnen oversteken.

Art. 2

De stad verbindt er zich toe om de uitvoering van artikel 1 zo spoedig mogelijk uit te voeren, liefst voor het begin van het volgende schooljaar 2 september 2024.

Meld andere gevaarlijke punten

Mede dankzij de Velo Veilig enquete heeft het stadSZteam al een goed overzicht van de voor fietsers gevaarlijke punten in Scherpeneheuvel-Zichem. Mocht u een gevaarlijk punt willen melden aan het stadSZteam, kan u dit doen via onderstaand formulier of door een e-mail te sturen naar info@stadszteam.be.

Meldingsformulier

1 thought on “Zebrapaden aan kruispunt Tiensestraat/Vossekotstraat

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *