Toelichting

Een moeilijke processie langs onze buurtwegen die maar niet ontsloten geraken. Al meer dan vijftig jaar wordt er een non-beleid gevoerd rond de trage wegen of buurtwegen. Een vijfentwintigtal jaar geleden werd er al een schriftelijke vraag gesteld op de gemeenteraad over deze problematiek. Het antwoord van de toenmalige schepen was: “We zijn ermee bezig.”

Vandaag is er nog steeds niets veranderd:
• ondanks beloftes van het college van burgemeester en schepenen.
• ondanks een goedgekeurd plan van aanpak in mei 2021.

In een schrijven van 13 februari 2024 werd het volgende antwoord vanuit het stadsbestuur geformuleerd:
• De stad blijft inzetten op het onderhouden en in stand houden van het trage wegennet.
• Er wordt actief gewerkt om oplossingen te zoeken voor de geïnventariseerde probleemgevallen.
• We trachten te vermijden dat er zich nieuwe probleemsituaties voordoen.
• We zullen erop toezien dat opengemaakte voetwegen ook openblijven op het terrein.
• Aan landbouwers wordt gevraagd de bestaande trage wegen te respecteren.


Enkele voorbeelden

We maken een kleine opsomming van een aantal “probleemgevallen” waarvan, volgens de administratie alles onderhouden werd en/of opengesteld. Overal staat er een officieel geel bord.
• Groenstraetenvoetweg
• Boschweg
• Wabberstraat (al meer dan 5 jaar een gekend probleem)
• Wolfseijksesvoetpad
• Prinsebofschenvoetweg
• Gevelshaegstraet

Buurtweg 53, Gevelshaegstraet, tart in dezen alle verbeelding. De eigenaars van de gronden hebben in 2018 een totaalbedrag van 5.232,70 euro betaald voor een gedeeltelijke verplaatsing van deze buurtweg. Ondanks herhaaldelijke vragen sinds september 2018 en een antwoord van de burgemeester om de toegankelijkheid te bekijken is deze weg na zes jaar nog steeds niet toegankelijk.
Indien toegankelijk en onderhouden zouden deze wegen een meerwaarde kunnen zijn voor onze stad. Zeker naar wandeltoerisme, fietsers en veiligheid toe.

Agendapunt voor de gemeenteraad

Het stadSZteam dient een agendapunt in op de gemeenteraad van 20 juni 2024. Daarin wordt de goedkeuring gevraagd van volgende artikelen die ter stemming worden voorgelegd:

Art. 1
De stad verbindt er zich toe om buurtweg 53, Gevelshaegstraet, prioritair en zo spoedig mogelijk volledig te ontsluiten.
Art. 2
De stad verbindt er zich toe om alle andere buurtwegen op het grondgebied zo spoedig mogelijk volledig te ontsluiten.
Art. 3
De stad verbindt er zich toe een concreet plan van aanpak inclusief een deadline vast te leggen waarop alle buurtwegen ontsloten zullen zijn.

Art. 4
De stad verbindt er zich toe om alle pv’s die inmiddels rond deze problematiek werden opgemaakt te behandelen en uit te voeren naar een volledige ontsluiting toe.

2 thoughts on “Ontsluiting buurtwegen en trage wegen Scherpenheuvel-Zichem

  1. Beste , dan graag dit meegeven.heidebos aan de Weg Messelbroek ,vroeger legale wekendverblijven nu een woonwijk waar de bomen sneuvelen als sneeuw voor de zon,nu nog rioleringen en verharde wegen er word altijd gesproken van ontaarden, meer bos,meer groen begrijpen wie begrijpen kan,wat een klucht.dan ook nog ook woningen voor minder behoeden met pikup,Mercedes,2 wagens noem maar op,de overlast van verkeer krijgen wij gratis .

    1. Het dossier van kleinschalig wonen in Heidebos heeft een historiek die 10 jaar teruggaat. Momenteel wordt er gewerkt aan een rooilijnplan en er zou op redelijke termijn een riolering komen en verbetering van de weg (die er nu erbarmelijk bij ligt).
      Het stadszteam blijft opvolgen in hoeverre het stadsbestuur haar beloftes nakomt.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *