Hoe verliep de gemeenteraad van 23 november 2023?

We mogen zeggen dat deze zitting toch wel enkele eigenaardige momenten kende. Vooral de items over de subsidies voor de seniorenverenigingen, het nieuw administratief centrum en sommige van onze vragen vielen bij het stadsbestuur niet altijd in goede aarde.

Algemene punten op de agenda

Zit het actieplan psychosociaal welzijn van het stadspersoneel op schema?

De burgemeester stelde het verwachte actieplan ter bevordering van het psychosociaal welzijn voor aan de hand van ‘7 werven van werkgeluk’. Een logisch klinkend element uit dat plan bestaat erin om alle ondersteunende diensten onder te brengen bij het OCMW en alle dienstverlenende functies in het stadhuis te voorzien.

De tussenkomsten van de oppositie legden de focus op de timing van de te nemen acties. Die was onvoldoende uitgewerkt, waardoor alles tot uitstel dreigde te leiden – tot het einde van de legislatuur? Deze tekortkoming werd beaamd door de algemeen directeur, die wel een engagement uitsprak om verder te werken. Pieter Boudry van het stadSZteam miste duidelijke objectieven en een strategie.

Voormalige terreinen van KMJ FC Zichem blijven toch recreatiegrond

Aan de gemeenteraadsleden werd gevraagd om een nieuwe huurovereenkomst goed te keuren voor de terreinen van KMJ FC Zichem, dat nog niet zo lang geleden was gestopt met haar voetbalactiviteiten.

Wat verwondering wekte was dat het terrein blijkbaar recreatiegrond blijft (dat zou in het kader zijn van het op de vorige zitting goedgekeurde speelweefselplan). Nog maar begin augustus 2023 zei schepen Peetermans op ROB-tv met een zekere stelligheid dat de site terug landbouwgrond zou worden. Niet dus, maar dat was ‘omdat men hem plots een micro onder de neus duwde’, zo zei hij.

Eindejaarsactie “Liever Lokaal”

De “Liever Lokaal”-campagne is voornamelijk een digitale actie, uitgaande van de provincie Vlaams-Brabant. Het is de bedoeling dat de handelaars een poster zichtbaar ophangen om potentiële klanten te tonen dat ze meedoen.

Flyers geven klanten uitleg over het verloop van de actie en vooral hoe de bijhorende digitale app, die noodzakelijk is om deel te nemen, kan worden gedownload. Voor mensen zonder slimme telefoon kan deelnemen hier en daar ook via een in te vullen lijst.

De stad komt tussen met 25 te winnen prijzen ter waarde van 100 EUR.

Pieter Boudry van het stadSZteam was tevreden dat de stad – na eerdere talrijke niet-deelnames aan andere provinciale initiatieven – nu wel meedoet.

Het punt over de selectieve afwijking van het subsidiesysteem voor seniorenverenigingen kent een woelig verloop

Dit agendapunt hebben wij uitgebreid in een apart artikel behandeld.

Enkele gemeenteraadsleden van de oppositie schrokken toch wel even toen schepen Renders, ter ondersteuning van het agendapunt, opriep tot respect voor ouderen.

Hierop volgde een boze reactie van verschillende oppositiepartijen, die nooit blijk gaven van een gebrek aan respect voor ouderen, waaronder ook het stadSZteam.

Bovendien vroeg het stadsbestuur om een selectieve afwijking van het subsidiesysteem goed te keuren voor seniorenverenigingen.

De reactie van Pieter Boudry:

De spelregels veranderen tijdens de match, net dát getuigt van weinig respect voor onze verenigingen.

Een blanco cheque voor een Nieuw Administratief Centrum (NAC)?

Het is nogal wat om, op basis van de nota “Strategisch project Zuidervest, resultaten onderzoek en advies NAC” van de firma Proflow, de keuze voor een nieuw administratief centrum principieel goed te keuren om deze piste verder uit te werken en te concretiseren.

Dat NAC, een nieuwbouw, zou tegen 2030 in de plaats komen van het stadhuis en sommige andere gebouwen en diensten.

Het werd een beetje verkocht als ‘perspectief bieden aan onze werknemers’ en ook ‘het is maar ter info’.

De eerste vraag, naast vele andere, was dan ook waar de centen worden gehaald om het kostenplaatje van de naar schatting 10 miljoen EUR te dekken?

De schepen zag niet direct financieringsproblemen en zei dat het zeer zeker betaalbaar is.

Herbeluister de discussie op de gemeenteraad:

Het voorstel van het stadSZteam voor een subsidiereglement voor de bestrijding van de Aziatische hoornaar wordt goedgekeurd.

Het subsidiereglement treedt in werking op 1 januari 2024 en omvat de toekenningsvoorwaarden en de aanvraagprocedure.

Ook de subsidiebedragen worden vastgelegd:

  • 50 euro voor een embryonest of primair nest
  • 80 euro voor een secundair nest
  • 270 euro voor een secundair nest dat zich boven een hoogte van 32m bevindt

Pieter Boudry vroeg of mensen die een aanvraag doen voor de officiële inwerkingtreding op 1 januari 2024, of die nu met terugwerkende kracht aanspraak kunnen maken op de vermelde bedragen?

Het antwoord van het stadsbestuur was neen.

Dan waren er nog vijf mondelinge vragen van het stadSZteam aan het stadsbestuur

De uitgebreide vragen zelf kunt u vinden in onze eerdere publicaties.

Wat waren de antwoorden?

1. Bosplan

Pieter Boudry stelde de vraag naar het bosplan van Scherpenheuvel-Zichem.

Waarom is er nog geen bosplan? Volgens de schepen zijn er te veel andere natuurdoeltypes dan bos. Vandaar dat Scherpenheuvel-Zichem daar minder scoort en geen bosplan heeft. Aan de ontbossing kan de stad niets doen want dat wordt allemaal door een hogere overheid beslist.

Pieter Boudry brak ook een lans voor een lokaal initiatief, het Zwaluwveld Project, dat alle hulp kan gebruiken, maar het stadsbestuur had er geen oren naar.

Herbeluister vraag en antwoord:

2. Ondertekening Charter Werftransport

Pieter Boudry van het stadSZteam liet ongeveer een half jaar geleden een voorstel goedkeuren voor de ondertekening van een Charter Werftransport voor een veiliger omgeving in de centra en rond het begin- en einduur aan de scholen. Waar staan we ondertussen?

Niet zo ver, zo blijkt. Het verloopt allemaal veel moeilijker dan gedacht. Toch is de wil er nog om al tot een voorlopig akkoord te komen met de aannemers. We volgen het op…

Herbeluister vraag en antwoord:

3. Reserveringssysteem Stadhuis

Pieter Boudry stelde de vraag voor een performant registratiesysteem.

Enkel op afspraak werken blijft de norm, hiermee de vraag negerend van heel wat inwoners. Enkel voor kleine kwesties (die minder dan twee minuten in beslag nemen) kan men terecht aan de balie, waar ook steeds een telefonische permanentie zou zijn tijdens de openingsuren. Na de klachten over een slechte bereikbaarheid zou dat een verbetering zijn.

Alle klantgerichte diensten komen in het stadhuis en alle ondersteunende diensten in het sociaal huis.

Er komt ook een smartloket (voor het online opvragen van documenten) vanaf begin 2024 en een online reserveringssysteem in de loop van het voorjaar 2024. De door het stadSZteam voorgestelde ticketzuil komt er evenwel niet.

Herbeluister vraag en antwoord:

4. Verkeersonveiligheid Mannenberg

Deze vraag werd door het stadSZteam ook gesteld op de vorige zitting. Toen beschikte de burgemeester niet over de gegevens om de vraag te beantwoorden. Telkens wanneer er een mondelinge vraag wordt gesteld is het de bedoeling dat het stadsbestuur die tijdens de zitting beantwoordt. De burgemeester had de dag van de zitting een mail gestuurd met zijn antwoord, maar dat vindt het stadSZteam te laat en onvoldoende. Zij wil de kans krijgen om haar vraag te stellen en ter plaatse het antwoord van het stadsbestuur te vernemen.

Resultaat van de koers? Er kwam geen mondeling antwoord.

Herbeluister vraag en antwoord:

5. Scherpenheuvel-Zichem is … 258ste gemeente van Vlaanderen

Om de reactie te kennen van het stadsbestuur op de rampzalige 258e positie van onze stad op 300 gemeenten in de VTM-HLN-ranking van ‘Beste gemeente van Vlaanderen’ hadden we dit punt aangekaart.

Wij hebben een vaag vermoeden waarom het landelijke Glabbeek als eerste is geëindigd in diezelfde ranking. Zou dat te maken kunnen hebben met de manier waarop beide gemeenten worden bestuurd?

Herbeluister vraag en antwoord:

Het volledige audioverslag van de gemeenteraadsziting van 23 november 2023 kan u terugvinden op de website van Scherpenheuvel-Zichem via deze link.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *