28 februari 2024

Aanpassing subsidiereglement zorgt voor verhitte discussie in de gemeenteraad

Agendapunt 15: “Toekenning nominatieve subsidie seniorenverenigingen”

Aan de gemeenteraadsleden werd op de zitting van de gemeenteraad van 23 november 2023 gevraagd om het agendapunt goed te keuren voor de aanpassing van het subsidiereglement voor de seniorenverenigingen. Ter ondersteuning van de wijziging van het reglement vroeg de schepen om meer respect op te brengen voor ouderen, wat toch wel voor wat verontwaardiging zorgde bij een deel van de gemeenteraadsleden.

De uitspraak leidde tot een boze reactie van verschillende oppositiepartijen waaronder ook van het stadSZteam. Die repliceerden dat er nog nooit uitspraken waren gedaan door de fracties waaruit onvoldoende respect bleek voor ouderen. Intégendeel. Er werd eveneens gesteld dat hier niet emotioneel op gereageerd moet worden, maar dat een subsidiereglement gewoon een technische kwestie is.

Pieter Boudry voegde daar nog aan toe dat selectief afwijken van reglementen ‘à la tête du client’ niet kan en dat de werkwijze van de stad voor frustraties zorgt bij zowél de seniorenverenigingen als andere verenigingen.

Wat was er dan gebeurd met die subsidie?

Het stadsbestuur vroeg in een agendapunt om een selectieve afwijking van het subsidiesysteem goed te keuren voor seniorenverenigingen.

Hiervoor riep het stadsbestuur tal van argumenten in zoals de verhuizing van het beleidsdomein van de senioren naar een andere dienst, het daaruit voortvloeiende personeelstekort,… 

Allemaal zaken om te verhullen dat het stadsbestuur zelf aan de basis lag van de problemen die waren ontstaan bij de indiening van de aanvragen voor subsidies.

Hieronder enkele passages van het verslag van de Algemene Vergadering van de seniorenraad:

Uit de tekst van dat verslag blijkt duidelijk dat het initiatief om de subsidies gelijk te verdelen over alle verenigingen van het stadsbestuur zelf kwam. Hoewel tijdens de zitting op de gemeenteraad verschillende schepenen en ook de voorzitter zijn tussengekomen om te zeggen dat het initiatief van de ouderen zelf is gekomen, blijkt dit niet uit het verslag. De senioren had liever een andere oplossing, maar gingen uiteindelijk akkoord (met het voorstel van de stad).

Finaal zei de voorzitter van de gemeenteraad nog dat hij er niet aan twijfelt dat de raadsleden wel respect hebben voor de senioren, dat het om een misverstand ging en daarmee was het incident gesloten.

Herbeluister het audiofragment vanop de gemeenteraad van 23 oktober 2023:

Bron: ZITTINGSVERSLAG 23 november 2023

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *