10 december 2023

Stadsbestuur verontrust Okselaar met misplaatst groot bouwproject. Het stadSZteam toont begrip voor de omwonenden en vraagt op de gemeenteraad om de aanvraag te weigeren

Mondelinge en schriftelijke vraag op de gemeenteraad van 21 september 2023 over de omgevingsvergunningaanvraag voor het bouwproject in Okselaar

Bouwproject met grote lokale impact

Door de bv Jencon werd bij de stad Scherpenheuvel-Zichem een omgevingsvergunningsaanvraag (OMV 2023084640) ingediend voor de afbraak van bijgebouwen, gedeeltelijke ontbossing en het bouwen van 7 woningengroepen met in totaal 37 gekoppelde woningen, 2 vrijstaande woningen, het aanleggen van nieuwe wegenis, enz. Dit alles bijeen gepropt op een klein binnengebied langs de Brabantsebaan in Okselaar. Het is niet omdat dit terrein volgens het Gewestplan van bijna 50 jaar geleden ingekleurd werd als een woonuitbreidingsgebied, dat de huidige situatie zich leent tot het aansnijden ervan. Wel integendeel.

Veel plaatselijke omwonenden zien dit misplaatst privaat bouwproject niet zitten en vragen aan het stadsbestuur om de aanvraag, na onderzoek, te weigeren. Deze inwoners willen dat het residentiële karakter en de rust in Okselaar bewaard blijft.

Scherpenheuvel-Zichem kent de laatste jaren een ongekende toename van het aantal wooneenheden. Het aantrekken van meer inwoners staat echter niet in het bestuursakkoord en het kleine onderdeel wonen maakt er geen melding van.

Ook al heeft de bevolkingstoename positieve financiële gevolgen voor de stad in de vorm van hogere belastinginkomsten, toch moet rekening worden gehouden met de mening van de omwonenden en inwoners van Scherpenheuvel-Zichem. Het zijn zij die de lasten dragen.

Collectief bezwaar

De vele omwonenden in Okselaar hebben ondertussen heel wat grieven opgesomd die intussen al in de vorm van een collectief bezwaar werden ingediend bij het stadsbestuur:

 • Zo zou het project slechts een onvolledig vervolg zijn op eerdere bouwwerkzaamheden op hetzelfde terrein.
 • De verkavelingsplicht zou niet zijn nageleefd.
 • Het aantal wooneenheden zou veel te groot zijn in verhouding tot het terrein.
 • De aanvraag blijkt ook strijdig met beleidsvoornemens in het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan (GRS) van Scherpenheuvel-Zichem.
 • Er zou evenmin rekening gehouden zijn met de reeds bestaande bebouwing, die helemaal niet samengaat met wat gepland is.
 • Er dreigt bovendien een bovenmatige stedenbouwkundige hinder te ontstaan.

Pieter Boudry stelt in naam van het stadSZteam de volgende vragen aan het gemeentebestuur

 • Waarom werd de betrokken bouwpromotor ondertussen wél al gehoord door de dienst omgeving maar het buurtcomité van Okselaar, die de inwoners en omwonenden vertegenwoordigen, niet?
 • Waarom werd bovenvermeld woonuitbreidingsgebied niet opgenomen in het lopende RUP Wonen en sommige andere wel?
 • Tegen wanneer bezorgt de Dienst Omgeving haar advies aan het stadsbestuur?
 • Wat zal het standpunt zijn van dit stadsbestuur met betrekking tot het opnieuw willen neerpoten van een volgend mastodont bouwproject in de groene rand, de deelgemeentes rond Scherpenheuvel-Zichem?
 • Momenteel, midden in deze periode van ruimtelijke uitvoeringsplannen en bouwprojecten, loopt er een vacature voor een nieuwe omgevingsambtenaar. Graag hadden wij hierover duiding ontvangen? Wat is de impact hiervan op de lopende projecten?
 • Hoe groot is de kans dat de nieuw aan te werven Expert Omgeving het advies en het verslag in dit dossier opstelt?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *