Stadsbestuur verontrust Okselaar met misplaatst groot bouwproject

Gemeenteraadslid Pieter Boudry zal het ongenoegen dat momenteel in Okselaar heerst over een nakend groot bouwproject, in dit rustige en in het groen gelegen dorp, op de agenda zetten van de gemeenteraad van 21 september 2023. Hij vindt het niet kunnen dat er met de mening van de inwoners geen rekening lijkt te worden gehouden.

Ongewenste woonuitbreiding

Waar gaat het juist over? Het stadsbestuur is zinnens om in Okselaar een woonuitbreidingsgebied aan te laten snijden, tegen de wil in van heel wat plaatselijke omwonenden. Het is gepland in het binnengebied langs de Brabantsebaan. De omgevingsvergunningsaanvraag slaat op de afbraak van bijgebouwen, gedeeltelijke ontbossing en het bouwen van 7 woningengroepen met in totaal 37 gekoppelde woningen, 2 vrijstaande woningen, nieuwe wegenis, enz.

Contact met de inwoners

Enige tijd geleden zijn wij als stadSZteam, via ons bestuurslid Hendrika Schools, in contact getreden met een vertegenwoordiger van de groep mensen die het grote project, dat in hun onmiddellijke buurt zou worden gerealiseerd, echt niet zien zitten.

Hendrika Schools, bestuurslid stadSZteam en inwoner van Okselaar: “Ons stadsbestuur is blijkbaar maar met 1 zaak bezig, namelijk het volbouwen van onze mooie groene gemeente met honderden appartementen waar werkelijk niemand op zit te wachten. Het protest vanuit Okselaar is dan ook terecht groot.”

Yoram Kerckhofs, vertegenwoordiger van het buurtcomité van Okselaar

“Wij zijn als buurt compleet tegen de verdichting van Okselaar. Ze willen het groene karakter wegnemen en inruilen voor een drukte van 39 nieuwe huizen en 59 parkeerplaatsen.
Er is blijkbaar al een officieus positief advies vanuit de dienst omgeving. We begrijpen niet dat de stad tegen hun eigen beleidsplannen advies geeft.
Wij pikken dit niet meer. Er zijn meer dan genoeg mogelijkheden om te bouwen. Een megaproject als dit is ronduit ongepast. Laat onze omgeving met rust.”

Wat zijn de bezwaren?

De omwonenden hebben heel wat grieven opgesomd die intussen al in de vorm van een collectief bezwaar werden ingediend bij het stadsbestuur:

  1. Zo zou het project slechts een onvolledig vervolg zijn op eerdere bouwwerkzaamheden op hetzelfde terrein.
  2. De verkavelingsplicht zou niet zijn nageleefd.
  3. Het aantal wooneenheden zou veel te groot zijn in verhouding tot het terrein.
  4. De aanvraag blijkt ook strijdig met beleidsvoornemens in het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan (GRS) van Scherpenheuvel-Zichem.
  5. Er zou evenmin rekening gehouden zijn met de reeds bestaande bebouwing, die helemaal niet samengaat met wat gepland is.
  6. Er dreigt bovendien een bovenmatige stedenbouwkundige hinder te ontstaan.

Geen groot bouwproject in Okselaar

‘Reden genoeg dus voor het stadSZteam om deze kwestie aan te kaarten op de volgende gemeenteraad’, zegt gemeenteraadslid Pieter Boudry.

‘Wij hebben de volledige steun van het buurtcomité, dat het protest in goede banen zal leiden, om dit politiek aan te kaarten’, zo stelt Pieter Boudry. ‘Wij hopen dat iedereen die een hart heeft voor Okselaar, zoals het altijd is geweest, zich achter dit protest schaart’, zo besluit hij.

1 thought on “Stadsbestuur verontrust Okselaar met misplaatst groot bouwproject

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *