StadSZteam vraagt of er financiële solidariteit mogelijk is tussen onze kerkfabrieken en de abdij

Het stadSZteam stelt op de gemeenteraad van 25 april 2024 een mondelinge en schriftelijke vraag over de liquide middelen van de kerkfabrieken in Scherpenheuvel-Zichem

Recente publicatie over subsidies en liquiditeiten van de kerkfabrieken in Vlaanderen

In Het Laatste Nieuws van 22 april 2024 stond een artikel over de liquiditeiten van de vele kerkfabrieken in Vlaanderen.

Twee kerkfabrieken uit onze stad (op de ongeveer 1.500 katholieke in Vlaanderen) staan in de top 5 van in het bezit zijn van de meeste liquiditeiten. Zowel de kerkfabriek van Zichem als de kerkfabriek van Scherpenheuvel bezaten in 2022 meer dan 1 miljoen aan liquide middelen.

Screenshot uit het artikel van Het Laatste Nieuws van 22 april 2024

Er gaan aanzienlijke bedragen van de stad naar de diverse kerkfabrieken. Zo werd 5.6 miljoen aan belastingsgeld gespendeerd aan de instandhoudingswerken van de Sint Eustachiuskerk in Zichem. Hiervan werd ongeveer de helft betaald door de stad, dus door de belastingbetaler van Scherpenheuvel-Zichem.

Pieter Boudry stelt in naam van het stadSZteam de volgende vragen aan het stadsbestuur:

  1. Hoe verklaart het stadsbestuur dat we de afgelopen legislatuur als inwoners een aanzienlijke som aan stedelijke middelen hebben besteed aan verschillende kerkfabrieken, met als voornaamste die van Zichem, terwijl die blijkbaar zelf over heel wat liquiditeiten beschikt?
  2. Hoe verklaart het stadsbestuur dat er geen solidariteitsmechanisme bestaat tussen de verschillende lokale kerkfabrieken en religieuze orden om elkaar wat uit de nood te helpen bij hoge infrastructuurkosten en dergelijke?
  3. Heeft het stadsbestuur de wil en vervolgens de intentie om een overleg op te starten met het Centraal Kerkbestuur (CKB) om, binnen de specifieke context van Scherpenheuvel-Zichem, tot een solidariteitsmechanisme te komen, met als mogelijk effect de kosten voor de minderbedeelde kerkfabrieken en de lokale belastingbetaler zo laag mogelijk te houden?

Bronnen

HLN artikel over “Moeten kerkfabrieken nog subsidies krijgen? De ene zit op een miljoenenberg, de andere staat in het rood“. Volledig artikel enkel toegankelijk voor HLN+ klanten.

Eerdere vraag van het stadSZteam over restauratie van de kerk van Zichem, gesteld op de gemeenteraad van maart 2023.

ROB reportage over kosten voor instandhoudingswerken voor de kerk van Zichem.

1 thought on “StadSZteam vraagt of er financiële solidariteit mogelijk is tussen onze kerkfabrieken en de abdij

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *