10 december 2023

Subsidies voor bestrijding Aziatische hoornaar

Mondelinge en schriftelijke vraag op de gemeenteraad van 21 september 2023 over ons verzoek voor een subsidiereglement voor de bestrijding van de Aziatisch hoornaar

Waarom de Aziatische hoornaar bestrijden?

De Aziatische hoornaar is een exotische wespensoort die zich razendsnel verspreidt over Vlaanderen en een belangrijke bedreiging vormt voor onze inheemse bijen en andere bestuivers. Deze bestuivers hebben een essentiële economische rol in onze land- en tuinbouw, alsook voor onze natuur. Zonder bestuivers worden gewassen en planten niet bestoven.

De Aziatische hoornaar voedt zich met insecten, waarvan de honingbij de lievelingsprooi is. Hij zoekt de bijenkasten op en kan in enkele uren tijd een derde van een hele kolonie vernietigen. Wetende dat vaak meerdere hoornaars tegelijkertijd eenzelfde bijenkast viseren, is de bijenkolonie ten dode opgeschreven.

Om onze biodiversiteit, inheemse fauna en flora te beschermen is het daarom een taak van ons allen, inclusief het stadsbestuur, om (pro-)actief actie te ondernemen en deze bedreiging zoveel mogelijk in te dammen.

Deze exotische wespensoort vormt een bedreiging voor de inheemse bijen en andere bestuivers.

Het stadSZteam vraagt een subsidieregeling vanuit het stad

Het stadSZteam vraagt aan dit stadsbestuur om een subsidieregeling uit te werken ter bestrijding van de Aziatische hoornaar die van toepassing is op privéterreinen op het grondgebied van de gemeente Scherpenheuvel-Zichem. De subsidie is bedoeld om ervoor te zorgen dat mensen niet zelf moeten opdraaien voor de kosten van de verdelging. Op die manier zullen de nesten veel effectiever verwijderd worden.

Leuven, Begijnendijk, Boortmeerbeek, Keerbergen, en zovele andere steden en gemeenten gingen ons al voor. Het is dringend tijd dat Scherpenheuvel-Zichem “bij-beent”.

Voorwaarden

Hierbij enkele voorwaarden om rekening mee te houden in het subsidiereglement:

  • De subsidie zou aangevraagd kunnen worden door: eigenaars voor particuliere woningen/percelen, door een huurder/pachter van een woning/perceel, door een vereniging van mede-eigenaars, of door een erkende vereniging.
  • Een subsidie kan aangevraagd worden indien het een verwijdering van een nest van de Aziatische hoornaar betreft. Het verwijderen van wespennesten en nesten van de Europese hoornaar komen niet in aanmerking.
  • We stellen een subsidie voor voor de verwijdering van nesten van Aziatische hoornaars van 50,00 EUR voor primaire nesten en 80,00 EUR voor secundaire nesten.
  • De verwijdering van het nest dient te gebeuren door een erkende bestrijder, gecommuniceerd op de website van Scherpenheuvel-Zichem.
  • De factuur van de verwijderaar dient toegevoegd te worden aan de aanvraag.
  • De subsidie voor de bestrijding van een nest van Aziatische hoornaars mag niet gecumuleerd worden met enige andere vorm van financiële tegemoetkoming voor dezelfde bestrijding.
  • Een subsidie aanvragen kan worden gedaan via een webformulier op het e-loket van de stad. Indien je hier hulp bij nodig hebt kan je een afspraak maken op het stadhuis of contact opnemen met de milieudienst.

Een voorbeeld van een uitgewerkt subsidiereglement kan je terugvinden op onderstaande links:

Een voorbeeld van een uitgewerkt aanvraagformulier kan je terugvinden op onderstaande link:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *