Scherpenheuvel-Zichemnaren zijn gelukkige mensen, maar zouden veel tevredener zijn met een beter bestuur

70 procent van de Vlamingen is tevreden over hun stad of gemeente. Dat blijkt uit de nieuwe Gemeente-Stadsmonitor van het Agentschap Binnenlands Bestuur. Hoe zit dat met Scherpenheuvel-Zichem?

Onze inwoners voelen zich goed tussen het groen. Maar, hoe lang nog?

De Stadsmonitor, een Vlaamse driejaarlijkse burgerbevraging van 135.000 inwoners, komt met de cijfers:

Vergelijking van Scherpenheuvel-Zichem met het Vlaams Gewest op een kernset van indicatoren uit de burgerbevraging Gemeente-Stadsmonitor 2023.

Geluksgevoel

Op de 10 kerncijfers doen we het slechts 2 keer lichtjes beter, op geluksgevoel (1% beter) en voldoende groen in de buurt (2% beter), dan het Vlaams gemiddelde. Mooi. Alleen is “voldoende groen” geen verdienste van het huidig stadsbestuur, wel integendeel. Onze vele bossen hebben we geërfd uit het verleden. Scherpenheuvel-Zichem zit vandaag echter bij de grootste ontbossers van gans Vlaanderen. Ons huidig stadsbestuur is dan ook verantwoordelijk voor een jaarlijkse ontbossing van 1 à 2 hectare, per jaar! Volgens de Bospas van 2023 heeft ons stadsbestuur 98.893 m2 ontbost op ons grondgebied tussen 2014 en 2022!

Met het stadSZteam lanceerden we menig constructief voorstel om deze massale ontbossing tegen te gaan, zoals u hier kan lezen, maar dat werd door ons stadsbestuur genegeerd.

Scherpenheuvel-Zichem scoort op 7 van de 10 criteria… slechter

Op 7 van de 10 criteria scoort Scherpenheuvel-Zichem echter slechter dan het Vlaams gemiddelde. Onze inwoners voelen zich op 4 van de 10 punten zelfs véél slechter dan de gemiddelde Vlaming. Bijvoorbeeld als het aankomt op tevredenheid over loket- en digitale diensten (12% en 20% minder), voldoende consultatie van de bewoners (16% minder) en vertrouwen in het stadsbestuur (13% minder).

Wat de loket- en digitale diensten betreft heeft het stadSZteam ook hier reeds heel wat constructieve voorstellen rond gelanceerd (klik hier). Het is dan ook bemoedigend dat het bestuur hierrond al enkele stappen ter verbetering heeft ondernomen (bijvoorbeeld het herinrichten van het onthaal). We gaan er dan ook op toezien dat deze verbeteringen ook resulteren in een betere dienstverlening voor u.

Het vertrouwen in dit stadsbestuur blijft verder dalen

Het vertrouwen in ons stadsbestuur blijft verder dalen tot een absoluut dieptepunt. Slechts 16% (!) heeft nog vertrouwen in deze coalitie van cd&v & Open Vld, een dramatische daling van 10%-punten op 6 jaar tijd tot bijna de helft (!) van het Vlaams gemiddelde. Er heerst dan ook pure paniek bij de coalitie van cd&v & Open Vld.  Bewijs hiervan de onlangs nog aangekondigde naamsverandering van de ene, bewijs hiervan het verzwijgen op de nieuwjaarsreceptie van 10 miljoen extra schulden de volgende 3 jaar van de andere (zie hier ons artikel hierrond).  Alsof dát het vertrouwen zal herstellen… intégendeel.

Evolutie van het vertrouwen van de inwoners van Scherpeheuvel-Zichem in hun bestuur in drie bevragingen. Het vertrouwen daalt telkens, en ook sterker dan het Vlaams gemiddelde

Het stadSZteam staat voor “burgerparticipatie”

Wij delen de vaststelling dat er meer moet worden gedaan om uw stem te horen. Wij zullen hier bij het stadsbestuur op blijven aandringen. Als stadSZteam zullen we ook eigen initiatieven voorstellen om uw betrokkenheid te verhogen. Wij streven naar een gemeenschap waar iedereen zich gehoord voelt en waar beslissingen genomen worden met het oog op het algemeen belang met objectieve criteria, géén ons-kent-ons vriendjespolitiek. Uw feedback is cruciaal in dit proces, en wij moedigen u aan om met ons in gesprek te gaan en te blijven. Wij willen begrijpen waar verbeteringen nodig zijn en hoe we samen een betere toekomst voor onze gemeenschap kunnen opbouwen.

Als besluit kunnen we stellen dat inwoners van Scherpenheuvel-Zichem zich gelukkig mogen prijzen dat we in het groen leven met relatief lage criminaliteitscijfers, maar dat het bestuur en het betrekken van de inwoners veel en veel beter kan. In lijn dus met de recente HLN-VTM-enquête waarover we in het verleden reeds uitgebreid communiceerden. Reden te meer om de weinige groene ruimtes in de deelgemeenten niet vol te bouwen, iets waar we onlangs nog tegen protesteerden samen met het buurtcomité van Okselaar, namelijk een zoveelste mastodont van een bouwproject in Okselaar.

Wilt u ook bijdragen aan een betere stad? Sluit u dan bij ons aan of geef uw suggesties aan ons door, dan kunnen we er sámen mee aan de slag!

Om een completer beeld te krijgen over hoe onze stad ervoor staat kunt u zelf de cijfers van de burgerbevraging Gemeente-Stadsmonitor 2023 voor Scherpenheuvel-Zichem in detail raadplegen.

Hoe ziet u de cijfers? Laat het ons weten!

Bron: stad-gemeentemonitor Vlaanderen

2 thoughts on “Scherpenheuvel-Zichemnaren zijn gelukkige mensen, maar zouden veel tevredener zijn met een beter bestuur

 1. Beste, hier Heidebos aan de Weg Messelbroek vroeger een mooi wandelbos nu een woonzone voor minder begoede mensen met(Mercedes, BMW, Pick-ups) en noem maarop die alle bomen kappen rond hun woning,, dat is dan meer bos en plant een boom, gewoon schandalig, plus dan nog het storend verkeer in en uit het bos een mens kan niet meer rustig in zijn zetel zitten alles is gewoon vriendjespolitiek, maak maar geen opmerking dan ben je gewoon een mooilijk mens! Gr

 2. Beste Josee,

  Veel te lang zijn mensen aan het lijntje gehouden. Constant krijgt het stadSZteam berichten van mensen dat ze vanuit de burgemeester of schepenen het antwoord kregen “ik heb het doorgegeven aan de bevoegde diensten” om daarna niks meer te horen. Er wordt niet geluisterd. Er worden geen objectieve criteria ingesteld. Er worden geen actieplannen gemaakt. Er wordt niks mee gedaan.

  Als je als inwoner da klaagt wordt je onmiddelijk afgeschilderd als “moeilijk mens” en “klager”, terwijl je zorgen, frustraties of problemen echt en reëel zijn en dus ter harte genomen zouden moeten worden door het stadsbestuur. De vriendjespolitiek moet plaatsmaken voor gemeenschapssamenwerking en burgerparticipatie. En die zal er alleen kunnen komen als er ook een stadSZpartij zoals het stadSZteam mee het beleid kan en mag bepalen.

  We nodigen u dan ook uit om te komen stemmen in oktober 2024 en mee het verschil te maken.
  Met vriendelijke groeten,
  Het stadSZteam

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *