StadSZteam vraagt naar een evaluatie van het sneeuwvrij maken van wegen en fietspaden

Mondelinge en schriftelijke vraag op de gemeenteraad van 1 februari 2024 voor een evaluatie van het vrijmaken van wegen en fietspaden na de recente sneeuwval

Op 17 januari 2024 was er hevige sneeuwval in ons land en dit zorgde voor een mooi sneeuwtapijt van zo’n 10 cm, ook in onze gemeente. Het is dan zeker een hele uitdaging om de wegen zo snel mogelijk ijs-en sneeuwvrij te krijgen zodat er veilig gereden kan worden.

De wegen beheerd door de stad waren relatief snel vrijgemaakt, prima werk van de stadsdiensten! En ook de meeste fietspaden werden met een tractor sneeuwvrij gemaakt binnen de 24u. Omdat dit vroeger niet gebeurde vinden we dit wel positieve evolutie.

Toch waren er zeker nog wat aandachtspunten, vooral voor de fietspaden. Zo waren niet alle fietspaden volledig vrijgemaakt, en hier en daar bleek ook dat de tractor niet door smalle passages kon. Ook belandde sneeuwsmurrie van de autoweg weer op het fietspad en bleef dit liggen en aanvriezen.

Hieronder enkele voorbeelden van waar stukken fietspad deels of niet konden vrijgemaakt worden: Hoornblaas, Lobbensestraat, Tieltsebaan.

De fietspaden op de gewestwegen waren duidelijk sneller vrij en quasi binnen de 24u prima berijdbaar. Ook het vrijmaken van de fietspaden gebeurde meermaals. Zie hieronder de sneeuwruimwerken op de Basilieklaan uitgevoerd door de provincie.

Het is wenselijk, in functie van de veiligheid van de fietsers (helaas, niet iedereen heeft een auto), om een gelijkaardige aanpak te hebben voor onze stad.

De mobiliteitsvisie 2040 van de Vlaamse overheid voorziet de nodige aandacht voor het berijdbaar maken van fietspaden

(https://mobiliteitsvisie2040.vlaanderen.be/nl-BE/ideas/ijzel-en-sneeuwruiming-voor-fietspaden)

“We zien allemaal graag dat mensen kiezen voor gebruik van de fiets in plaats van de auto. En de fietsinfrastructuur wordt steeds beter. Maar … zodra het sneeuwt en ijzelt kan het mislopen. Heel wat steden en gemeenten blijken niet te beschikken over aangepaste wagentjes om op vrijliggende fietspaden sneeuw te ruimen en ijzel te bestrijden. Meer nog, soms wordt eerst de autoweg vrijgemaakt, en komt daarbij een deel van de sneeuw terecht op het fietspad of de fietsstrook. Autos kunnen last hebben van sneeuw, maar zijn inherent stabieler dan tweewielers; Dus is een echte shift nodig naar éérst het bewerken van de fietsinfrastructuur, dan pas van de autoinfrastructuur bij winterweer. En een betere keuze bij aanschaffen van apparatuur en wagentjes.”

Daarom volgende vragen vanuit het stadSZteam:

  • Is er een evaluatie gebeurd na de sneeuwval van 17 januari, en zo ja, welke aanpassingen staan er gepland door het stadsbestuur op basis van deze evaluatie?
  • Gaat dit stadsbestuur in de toekomst bijkomend investeren in materiaal om fietspaden veilig te houden, vrij van sneeuw en ijzel?
  • Klopt het dat er een tekort aan strooizout was en dat Scherpenheuvel-Zichem bij de buren moesten aankloppen voor zout? Zo ja, hoe kan dit in de toekomst vermeden worden?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *