Scherpenheuvel-Zichem moet 10 miljoen bijlenen

Burgemeester spreekt in zijn nieuwjaarstoespraak over schuldafbouw maar verzwijgt de extra lening van 10 miljoen die de stad zal aangaan in de komende drie jaar en zo de schuldgraad opnieuw zal doen stijgen.

In zijn nieuwjaarstoespraak zegt burgemeester Manu Claes dat het bestuur dit jaar nog 9 miljoen euro gaat investeren zonder de belastingen hiervoor te moeten verhogen. Vervolgens zegt hij dat de opgebouwde schuld uit het verleden verder zal worden afgebouwd..

Aanpassing meerjarenbudget 2024

Onafhankelijk gemeenteraadslid Pieter Boudry van de onafhankelijke stadspartij “stadSZteam” keurde de aanpassing op het meerjarenplan in Scherpenheuvel-Zichem in december niet goed. De reden hiervoor was onder meer dat de stad 10 miljoen euro moet bijlenen, terwijl daar geen enkel concreet project tegenover staat. De schuldgraad stijgt opnieuw waardoor de in 2018 gemaakte beloftes niet worden nagekomen. Daarbovenop wordt er een onrealistisch investeringsplan voor 2024 aangekondigd.

Om de rekening te doen kloppen

Op onze kritiek op de toegenomen leninglast antwoordde dit stadsbestuur: “We moeten 10 miljoen euro bijlenen ‘om alles te doen kloppen’ wegens opgelegd door de hogere overheid”. En neen, die 10 miljoen zijn blijkbaar niet langer gekoppeld aan bepaalde grote investeringsprojecten. Slecht bestuur volgens het stadSZteam. Goed bestuur is de schuldgraad onder controle houden en de beloftes die gemaakt werden in het verkiezingsjaar 2018 nakomen. Hier gebeurt geen van beide. De schuldgraad voor de inwoners van Scherpenheuvel-Zichem stijgt opnieuw en wijkt diametraal af van de beloftes die werden gemaakt aan het begin de legislatuur. Dure miljoenenprojecten zoals een gloednieuw administratief centrum of restauratiewerken van de kerken zitten zelfs niet eens in de aangekondigde plannen van de komende jaren. 

Financiële schulden van stad Scherpenheuvel-Zichem volgens het eerste meerjarenplan opgesteld in 2019 en volgens de vierde aanpassing van dit meerjarenplan nu voorgesteld in december 2023. Vanaf 2024 nemen de schulden weer toe volgens dit laatste plan en wordt er afgeweken van het beloofde orginele plan.

Nieuwjaarsreceptie is geen partijcongres

Het stadsbestuur heeft de nieuwjaarsreceptie van afgelopen zondag in Den Egger in Scherpenheuvel-Zichem aangegrepen om een goed-nieuws-show te brengen met verzwegen informatie. Wat een objectieve toespraak moest worden van de burgemeester begon al snel te lijken op een lokaal partijcongres, met dat verschil dat de talrijk opgekomen inwoners niet allemáál leden waren van de lokale bestuurspartijen. Verkondigen dat de opgebouwde schuld uit het verleden verder kan afgebouwd worden, terwijl er verzwegen wordt dat er 10 miljoen zal moeten worden bijgeleend de komende drie jaar én dat dit uiteindelijk tot een schuldverhoging zal leiden is pure verkiezingspropaganda. Waar nieuwjaarsrecepties voor dienen is om inwoners de kans te geven om elkaar te ontmoeten en het glas te heffen op het nieuwe jaar, niet om propaganda te verkondigen. Naast reacties dat het beter was dat de nieuwjaarsreceptie nu binnen plaatsvond, waren er ook klachten te horen dat de muziek te luid stond waardoor de bedoeling van het event, gezellig bijpraten, wat verloren ging. Ook was het zeer druk wat deed vermoeden dat de norm voor de Rode zaal (850 staanplaatsen óf 529 zitplaatsen) werd overschreden, wat in de pers later met ‘duizend bezoekers’ ook werd bevestigd.

Uitgaven uitstellen naar het verkiezingsjaar

De geplande investeringsuitgaven voor het jaar 2024 verdubbelen plotsklaps tot 9.821.089 euro (terwijl deze 5.364.313 bedroegen in 2022 en 5.756.233 in 2023). “Een typisch voorbeeld van uitstelbeleid tot aan het verkiezingsjaar om dan nog met allerhande zaken te kunnen uitpakken.”, aldus Pieter Boudry van het stadSZteam. “Dat dit de werkdruk op het stadspersoneel verhoogt lijkt niet de grootste bekommernis, en dit na een enorm slecht rapport over het psychosociaal welzijn van de stadsmedewerkers. Dit is een onrealistisch en weinig verantwoord aankondigingsbeleid. Het stadsbestuur zit duidelijk al in verkiezingsmodus.”, aldus Pieter Boudry (stadSZteam).

Nood aan een Sportpark in plaats van Stadspark

Volgens het stadSZteam stelt Scherpenheuvel-Zichem al 30 jaren niet de juiste prioriteiten. Wat de inwoners van Scherpenheuvel-Zichem nodig hadden, was een spórtpark, géén stadspark. Om te zwemmen, moet je naar buurgemeentes. Om te padellen, te tennissen en te lopen op een atletiekpiste, moet je naar buurgemeentes. Bovendien sluit hier de ene na de andere voetbalclub. Zelfs om aan indoorsport te doen, komen we veel te kort.

1 thought on “Scherpenheuvel-Zichem moet 10 miljoen bijlenen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *