Gouverneur tikt stadsbestuur Scherpenheuvel-Zichem tot twee keer op de vingers

SCHERPENHEUVEL-ZICHEM 31.01.2024    Na twee klachten bij de provincie Vlaams-Brabant, die door inwoners van de Vossekotstraat werden ingediend naar aanleiding van beslissingen van de stad Scherpenheuvel-Zichem over verkeersmaatregelen in hun straat, kwam er intussen een antwoord van de gouverneur.De gouverneur komt tot de conclusie dat hun klachten ten dele gegrond zijn, en tikt het stadsbestuur van Scherpenheuvel-Zichem tot twee keer toe op de vingers.”, stelt Pieter Boudry van onafhankelijke stadspartij “stadSZteam”, die deze onregelmatigheden reeds aankaartte op de gemeenteraad van september 2023.

Een korte inleiding

Midden juli 2023 werd de Vossekotstraat terug opengezet voor alle verkeer na onderhoudswerken en het vervangen van de oude wegversmallingen door telkens 2 verkeerseilanden bestaande uit betonnen elementen.

Een week later werd de Vossekotstraat terug afgesloten omdat sommige voertuigen de betonnen elementen verkeerdelijk langs rechts voorbij reden, wat voor gevaarlijke situaties kon zorgen. De burgemeester vond dit zelf “levensgevaarlijk”, weliswaar na heel wat kritiek van de inwoners.

“In plaats van de meest voor de hand liggende oplossing – een paaltje plaatsen rechts in de berm – om voertuigen te dwingen links te blijven, besliste het stadsbestuur om telkens 1 van de twee verkeerseilanden weg te halen.”, aldus Pieter Boudry van het stadSZteam.

Het voorspelbare resultaat was toenemende snelheid en dus nog meer gevaar dan tijdens de situatie met de oude wegversmallingen. In de straat is namelijk geen voet- of fietspad voorzien, waardoor zwakke weggebruikers tegelijk met auto’s en vrachtwagens gebruik moeten maken van dezelfde beperkte ruimte.

Andere maatregelen zoals een tonnagebeperking, beter zichtbare signalisatie of fietssuggestiestroken over de ganse lengte van de straat werden niet uitgevoerd.

Klachten gericht aan de provinciegouverneur en zijn antwoorden

Onafhankelijke stadspartij stadSZteam bij monde van gemeenteraadslid Pieter Boudry kaartte de onregelmatigheden aan op de gemeenteraad van september 2023, maar hier weigerde het stadsbestuur de nodige antwoorden op te geven. ( https://stadszteam.be/index.php/2023/09/20/vossekotstraat-snelheidsremmers-niet-afdoende/ )  Tot grote ergernis van de buurtbewoners van de vossekotstraat die als reactie hierop hun vragen dan maar richtten aan de provinciegouverneur.

Het ging om twee klachten van de buurtbewoners:

  1. Over het weghalen van de verkeerseilanden in de Vossekotstraat.
  2. Tegen het stadsreglement van 13 november 2023 betreffende de Vossekotstraat.

Over klacht 1


De gouverneur schrijft hier eigenlijk dat schepenen Boeckx en Bergmans en ook de burgemeester niet bevoegd waren om te beslissen om die verkeerseilanden weg te laten halen.
Omdat ze dat bovendien via mail hebben beslist is dat geen formele collegebeslissing, waardoor de gouverneur geen toezichtmaatregel, zoals een beslissing tot vernietiging kon nemen.

Conclusie: de inwoners krijgen dus gelijk, maar de gouverneur kan niets doen omdat het college geen formele beslissing heeft genomen. Wel heeft hij de stad op de vingers getikt met de boodschap om “de bevoegdheidsbepalingen inzake overheidsopdrachten in de toekomst te respecteren”, wat dus niet is gebeurd.


Over klacht 2

Conclusie: Weer een tik op de vingers van de gouverneur omdat de stad niet voldoende motiveerde.

Wat nu

Op p. 2 van de brief van de gouverneur staat iets opmerkelijks:

“Het bestuur verklaart dat de voorlopige oplevering nog niet heeft plaatsgevonden. De opdracht is dus nog in uitvoering.”


Wat we als stadSZteam dus gaan doen en blijven doen is verder onderzoeken hoe we met de klachten van de inwoners en de antwoorden van de gouverneur aan de slag kunnen gaan om de situatie van de verkeersveiligheid in de Vossekotstraat te verbeteren.

“Het is schrijnend om te moeten vaststellen dat wanneer een stad zo’n belangrijke beslissingen enkel per mail beslist, hierbij eigengereid te werk gaat, zonder voldoende motivatie, en hier onvoldoende de inwoners bij betrekt, dat dit de problemen alleen maar verergert.” Aldus Pieter Boudry van oppositiepartij stadSZteam. “In de pas verschenen stadsmonitor van de Vlaamse overheid scoort onze stad met 18% (16% onder het Vlaams gemiddelde) trouwens desastreus op het vlak van het ‘consulteren van haar inwoners’. “Een zoveelste bewijs waarom ook ‘het vertrouwen in het stadsbestuur’ is gedaald tot een record laagte van amper 16%.”, stelt Pieter Boudry van het stadSZteam. “Héél erg teleurstellend dat we als inwoners en oppositiepartijen via de gouverneur ons gelijk moeten halen.”

De vragen vanuit het stadSZteam voor het stadsbestuur die open blijven:

  1. We willen dus weten of er al een collegebeslissing werd genomen, en zo neen of die er alsnog zal komen?
  2. De cijfers in bijlage (zie bijlage: Analyse van snelheden van autoverkeer in de twee periodes ) geven te hoge snelheden aan met de nieuwe opstelling. Wanneer zal het 2e element van de verkeerseilanden terug worden geplaatst?
  3. Komt er een betere zichtbare signalisatie of fietssuggestiestroken? Zo ja, wanneer?
  4. Komt er een tonnagebeperking (beloofd voor eind 2023, begin 2024)? Zo ja, wanneer?
  5. Ook willen we weten wanneer de oplevering zal plaatsvinden, en wat er tot die tijd nog zal worden uitgevoerd?

Meetdata met telraam

Twee periodes van de verkeersremmers:   

Analyse van snelheden van autoverkeer in de twee periodes

In de twee fases zijn telkens gedurende een periode de verkeersstromen en snelheden bekeken op telraam.net

Fase 1: Van 14 tot 21 juli 2023

Fase 2: Van 7 tot 21 januari 2024

De V85 is een veelgebruikte indicator in de wereld van de mobiliteit en de verkeersveiligheid, omdat deze geacht wordt representatief te zijn voor de snelheid die men op een weg redelijkerwijs kan aanhouden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *