Vossekotstraat: de gestelde doelen voor de verkeersveiligheid worden niet gehaald. Reden? Knip- en plakwerk en het onvoldoende betrekken van de inwoners bij de scenario’s voor een deugdelijke oplossing.

Inleiding

Midden juli 2023 werd de Vossekotstraat terug open gezet voor alle verkeer nadat ze verschillende maanden afgesloten was voor doorgaand verkeer omwille van onderhoudswerken en het vervangen van de oude wegversmallingen door telkens 2 verkeerseilanden bestaande uit betonnen elementen.

Een week later werd de Vossekotstraat terug afgesloten omdat er blijkbaar vastgesteld werd dat voertuigen de betonnen elementen langs rechts voorbij reden in plaats van langs links. Dit tegen alle verkeersregels in, wat voor gevaarlijke situaties kon zorgen. De gecreëerde verkeerssituatie door dit stadsbestuur werd bij monde van de burgemeester zelfs als “gevaarlijk” bestempeld, nadat honderden inwoners hem hierop eerst via de sociale media op hadden gewezen. De stad ging uiteindelijk bijkomende maatregelen nemen om dit probleem te verhelpen. De straat werd opnieuw volledig afgesloten.

Situatie midden juli. De versmallingen deden hun werk als snelheidsremmer. Helaas werd er ook rechts van de paaltjes gereden

De meest voor de hand liggende oplossing was om een paaltje in de berm te plaatsen zodat de betonnen elementen niet meer langs rechts genomen konden worden. Echter besliste men om telkens 1 van de twee verkeerseilanden weg te halen.

Het resultaat is dat men nu nog sneller dan voorheen door de straat kan rijden, wat voor enorm gevaarlijke situatie kan en zal leiden. In de straat is namelijk geen voetpad noch fietspad voorzien waardoor zowel voetgangers als fietsers als auto’s als vrachtwagens gebruik moeten maken van dezelfde ruimte. Het hoeft geen betoog dat de stad er vooral moet voor zorgen dat in straten waar zowel voetgangers als fietsers gebruik moeten maken van de rijweg de snelheid zo laag mogelijk moet gehouden worden. Met het weghalen van telkens 1 verkeerseiland doet de stad net het omgekeerde en zorgt de stad ervoor dat de situatie nog gevaarlijker is dan de situatie met de oude wegversmallingen.

Situatie nu. De kleine groene paaltjes vermijden rechtsrijden van de drempel. Helaas kunnen veel hogere snelheden gehaald worden omdat een twee pijler is weggehaald.

Heel wat andere maatregelen ten voordele van de verkeersveiligheid werden ook niet uitgevoerd zoals meer zichtbare signalisatie of fietssugestiestroken over de ganse baan.

De vragen van het stadSZteam zijn dan ook de volgende:

 • In het besluit van de burgemeester van 20 juli 2023 “Tijdelijke politieverordening afsluiten Vossekotstraat – Goedkeuring” staat dat de stad zo snel als mogelijk bijkomende maatregelen zal nemen om fysiek te verhinderen dat men de betonnen elementen langs rechts voorbij zou kunnen rijden.
  • Waarom werd een maand later tegen deze politieverordening (uitgevaardigd door de burgemeester) in beslist om telkens 1 verkeerseiland weg te nemen in plaats van het fysiek te verhinderen dat men de betonnen elementen langs rechts voorbij zou kunnen rijden?
 • Het eerstvolgende college van burgemeester en schepenen na de goedkeuring van de bovengenoemde politieverordening was de zitting van 24 juli 2023. Nergens in de lijst van besluiten van het college van burgemeester en schepenen van de zitting van 24 juli 2023 is de politieverordening van 20 juli 2023 terug te vinden.
  • Waarom werd de politieverordening van 20 juli 2023 niet bekrachtigd tijdens de eerstvolgende zitting van het college van burgemeester en schepenen, zoals voorzien is in de politieverordening?
  • Was de rest van het college het niet eens met het standpunt van de burgemeester om maatregelen te nemen om het fysiek te verhinderen dat men de betonnen elementen langs rechts voorbij kon rijden?
 • Het betrekken van de bewoners werd beloofd tijdens een vergadering in “Den Egger” die plaatsvond op 11 oktober 2021. Waarom is het buurtcomité, dat al jaren betrokken is en ijvert voor verkeersveiligheid in de straat, niet gecontacteerd geweest voordat de elementen verwijderd werden? Waarom werd deze belofte niet gerespecteerd?
 • Is er een onderzoek (studie) gebeurd over het weghalen van telkens 1 element?
  • Zo ja, gelieve de gemeenteraadsleden deze studie te bezorgen.
  • Indien hierover geen studie werd gemaakt, waarom werd dit niet gedaan?
 • Wie heeft er beslist om telkens 1 verkeerseiland weg te nemen?
  • Wanneer werd dit beslist?
  • Ik zou graag deze beslissing en motivatie ontvangen.
 • We zouden graag het volledig dossier ontvangen in verband met de onderhoudswerken en het vervangen van de oude wegversmallingen door betonnen prefab elementen. Hiermee bedoel ik onder andere (niet limitatief) de volgende documenten:
  • Alle voorbereidende stukken van de overheidsopdracht
  • Bekendmaking van de overheidsopdracht
  • De ontvangen offertes
  • De gunningsbeslissing
  • Alle andere nuttige en gerelateerde documenten

1 thought on “Vossekotstraat: de gestelde doelen voor de verkeersveiligheid worden niet gehaald. Reden? Knip- en plakwerk en het onvoldoende betrekken van de inwoners bij de scenario’s voor een deugdelijke oplossing.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *