Wat is het verhaal rond die uitbreiding van de zone 30 in Zichem?

Eerst keurt het College van burgemeester en schepenen (CBS) de plaatsing goed van een trajectcontrole in het centrum van Zichem. Maar de inwoners krijgen er pas weet van als het stadSZteam dit publiceert, het vervolgens in de lokale pers verschijnt en er een vraag over stelt op de gemeenteraad van 29 juni 2023.

Dezelfde dag verschijnt er een aanvullend reglement op het lokale snelheidsreglement. Dit heeft op veel gemeentelijke wegen een impact, ook op de zone 30 in Zichem. Het CBS, een kleine groep, heeft dit beslist.

Het stadSZteam publiceert en informeert over dit nieuwe snelheidsreglement op 16 juli 2023 op haar FB-pagina.

Hieronder kunt u een opsomming van communicaties vinden die aantonen dat de inwoners niet alles hoeven te weten over wat het stadsbestuur beslist.

Zelfs op ROB-tv doet het stadsbestuur enkel aan steekvlamcommunicatie als de zaken op de lokale sociale media uit de hand dreigen te lopen. Dat is een probleem waar ze voordien niet mee werden geconfronteerd en die hun ze-hoeven-niet-alles-te-weten-beleid doorkruist.

12 juni 2023

Het College van burgemeester en schepenen keurt de plaatsing goed van een trajectcontrole in het centrum van Zichem op haar zitting van 12 juni 2023. Weinig inwoners lezen deze besluiten.

Bron: Besluitenlijst 12 juni 2013

28 juni 2023

De inwoners krijgen pas weet van de goedkeuring van die trajectcontrole in Zichem als het stadSZteam dit publiceert, het vervolgens in de lokale pers verschijnt en er een vraag over stelt op de gemeenteraad van 29 juni 2023.

Ons artikel “Trajectcontrole Zichem“.

Artikel in de lokale pers: “Nog vele vragen over de trajectcontrole in Zichem

29 juni 2023

Er wordt een aanvullend reglement op het snelheidsreglement gepubliceerd (link naar reglement). Dit heeft op veel gemeentelijke wegen een impact, ook die van Zichem. Wie beslist dit? Het College van burgemeester en schepenen (CBS), een kleine groep dus.

Wordt er iets in vermeld over de zone 30 in Zichem? Jawel:

  • De zone 30 in Zichem wordt aan de zijde van de Ernest Claesstraat uitgebreid tot vlak ten noorden van de spoorwegovergang in functie van het Hoppinpunt
  • De bebouwde kom in Zichem wordt aan de zijde van de Ernest Claesstraat uitgebreid tot huisnummer 114.

En van de bebouwde kom in Zichem? Ook daar staat het volgende over vermeld in artikel 2:

De afbakening van het gebied bebouwde kom Zichem wordt begrensd als volgt:

  • Pater Richard Van de Wouwerstraat aan de rotonde, ter hoogte van woning nr. 102
  • Reyndersveldweg op 5m voor de aansluiting met de Pater Richard Van de Wouwerstraat, ter hoogte van woning nr. 1
  • Ernest Claesstraat ter hoogte van woning nr. 114
  • Kranenburgstraat voor en na de wegversmalling gelegen aan woning nr. 130;
  • Kwalijkstraat ter hoogte van woning nr. 3

Het begin en einde van de bebouwde kom wordt aangeduid met verkeersborden F1a en F3a.

Het stadszteam zal hier later over informeren op haar facebook site.

1 juli 2023

Burgemeester Claes hekelt de verkeerde info over de trajectcontrole in Zichem.

Toch blijkt die achteraf juist te zijn.

10 juli 2023

Het bestuur draait zijn kar. Plots zijn ze wel voorstander van trajectcontrole. Zo wordt het door de burgemeester niet uitgesloten en ze begint volgens hem aan de eerste Demerbrug voor wie vanuit Averbode komt tot aan het rond punt van de ruiter richting Scherpenheuvel. Wat zegt het collegebesluit? Het collegebesluit (hierboven) zegt 600m (km-paal 11,05 tot 11,65). De burgemeester heeft het over ongeveer het dubbele. Op de gemeenteraad antwoordt hij aan Pieter Boudry van het stadSZteam dat dit waarschijnlijk een vergissing was van het Agentschap Wegen en Verkeer.

Link naar ROB TV reportage: “Scherpenheuvel-Zichem gaat zones 50 in Averbode en Messelbroek uitbreiden, in Zichem wil de stad een trajectcontrole: “Staan als bestuur achter die trajectcontrole en willen in Zichem grotere zone 30

16 juli 2023

Het stadSZteam publiceert en informeert over het nieuwe snelheidsreglement op 16 juli 2023 op haar FB-pagina (link naar facebook bericht)

DRIE MAANDEN LATER

18 oktober 2023

Ongeruste bewoners informeren elkaar over de uitbreiding van de zone 30 in Zichem en de flitspaal die nu in zone 30 staat (geen communicatie: noch van de stad, noch van het bestuur).

Screenshot genomen FB “Ge Zaa van Scherpenheuvel” op 18 oktober 2023

19 oktober 2023

Er komt een mededeling vanuit de stad over de gewijzigde zone 30 in Zichem via hun FB account.

19 oktober

Schepen van mobiliteit Bergmans zegt aan ongeruste automobilisten doodleuk dat er nog niet beboet wordt.

Screenshot genomen FB “Okselaar” op 19 oktober 2023

Een boodschap die je op vele manieren kan lezen.

“We hoeven ons niet aan de voorgeschreven snelheid houden want er wordt toch niet beboet?”

“Waarom weet de schepen dat en wij niet, tenzij dat we alle lokale facebook posts lezen?”

“En wat als iemand toch beboet wordt de komende dagen, en met deze boodschap van de schepen van mobiliteit, beroep aantekent?”

U kiest zelf maar hoe je dit wil interpreteren. In ieder geval geen staaltje van duidelijke en concrete communicatie.

Visie van het stadSZteam

Om voldoende draagkracht en bewustwording te creëren voor maatregelen voor de verkeersveiligheid, dien je die uitgebreid en eenduidig te communiceren met de inwoners. En dus niet de minimale, warrige en onduidelijke communicatie van het huidige bestuur. Wij zouden het met het stadSZteam alvast heel anders doen.

En graag sluiten we dit toch wel lange artikel af met het bord waarmee de lange zone 30 in Zichem eindigt 🙂

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *