Relaas van het verhaal

Project Stenen Molen: Verfraaiing en aanplanting van bomen en planten in de wijk. Goedkeuring GR 11 oktober 2021.

Het wijkcomité heeft het initiatief genomen in het voorjaar van 2021 om een plan uit te werken voor de vergroening en verfraaiing van de wijk Stenen Molen. In mei 2021 hebben ze contact genomen schepen Nico Bergmans om meer groen aan te planten in wijk Stenen Molen, dat resulteerde in een vergadering met de schepen in Juni 2021 waar het wijkcomité het voorstel toelichtte. Er kwam een belofte van de schepen om hieraan te werken met zijn diensten. Dit resulteerde met wat heen en weer mailverkeer tussen de schepen en zijn diensten helaas in veel woorden maar geen daden.

Ten einde raad heeft het wijkcomité contact genomen met gemeenteraadslid Pieter Boudry om het punt op de GR agenda te brengen. Dit werd tot grote vreugde van de wijk op de gemeenteraad 11 oktober 2021 op de agenda geplaatst én unaniem goedgekeurd.

Het wijkcomité heeft dan terug met volle moed contact genomen met het bestuur, ditmaal met  schepen Jan Boeckx. Dit resulteerde opnieuw in een vergadering op het gemeentehuis met de schepen en er opvolgend een plaats bezoek met de schepen en de groen expert van de dienst (Natalie) op 21 december 2022. Helaas is er na deze vergadering geen communicatie meer vanuit de schepen of zijn expert of de dienst.

Het wijkcomité heeft nog een herinnering gestuurd door het in maart 2023 gericht aan de schepen Jan Boeckx om een update te krijgen. Deze bleef onbeantwoord en sindsdien is er geen enkele communicatie meer vanuit de gemeente.

Ondertussen hebben de gemeentediensten een poging gedaan om een 10-tal boompjes/struikjes aan te planten in de wijk in de lente van 2022. Echter de meerderheid van deze boompjes zijn terug weggenomen mits ze droge zomer van 2022 niet hebben overleefd, wat te verwachten was mits de aanplanting gebeurde buiten het plantseizoen wat nefast is voor de planten.

De situatie is terug naar af, en er is een totaal gebrek aan communicatie vanuit de schepen en zijn diensten. Dit desondanks de goedkeuring van het project op de gemeenteraad van 11 oktober 2021.

Pieter Boudry stelt in naam van het stadSZteam de volgende vragen aan het gemeentebestuur:

  1. Wat is de huidige stand van zaken van dit project ?
  2. Is er een aanplantingsplan uitgewerkt voor de wijk Stenen Molen ?
  3. Waarom werd er tot op vandaag, 2 jaar na goedkeuring in deze gemeenteraad, nog steeds geen gevolg gegeven aan de genomen beslissing ?
  4. Wanneer en in welke fases zal dit plan worden uitgevoerd ?
  5. Kan het wijkcomité op de hoogte worden gehouden van het aanplantingsplan en uitvoeringsplan ? En wanneer staat dit gepland ?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *