Trajectcontrole Zichem

Pieter Boudry stelt onderstaande vraag op de gemeenteraad van 29 juni 2023 over geplande trajectcontrole op de gewestweg door Zichem centrum

Toelichting

In een collegebesluit van 12 juni 2023 werd de plaatsing goedgekeurd van een trajectcontrole op de N212, door het centrum van Zichem. Dit is een zodanig ingrijpende beslissing dat ook de gemeenteraad daarin moet worden betrokken.

De groene stippenlijn geeft aan waar de trajectcontrole zal komen in de zone 30 van de gewestweg N212.

Wanneer er in het verleden een striktere mobiele handhaving van de snelheid zou zijn toegepast op dat verkeer door Zichem, was deze beslissing zonder voorwerp geweest. Dan hadden de middelen die hierdoor worden uitgespaard ingezet kunnen worden ten bate van onze inwoners.

Maar nu die trajectcontrole er dan toch zou komen, willen we ook het positieve aspect benadrukken van een te verwachten toename van de lokale verkeersveiligheid.

Toch gaat het hier niet over projecten voor trajectcontroles van de Vlaamse overheid die zijn gebaseerd op studies over gevaarlijke punten. Dan denken we aan een traject vanaf Averbode richting Herselt en eentje van de Mannenberg naar de oprit van de E314 in Tielt-Winge langs Schoonderbuken, die  onlangs werden aangekondigd in verschillende lokale media.

Er is dan ook reden tot waakzaamheid en bezorgdheid. Het in eigen beheer (laten) installeren van een trajectcontrole, zoals het stadsbestuur blijkbaar zinnens is, is niet alleen complex, maar vergt ook een sterk lokaal bestuur dat bestand is tegen druk die uitgaat van derden.

Omdat het hier om een systeem gaat dat voor het grootste deel van de te verwachten snelheidsovertredingen niet binnen het strafrechtelijke systeem valt, maar binnen de GAS-regeling (gemeentelijke administratieve sancties), kan onze stad in de meeste gevallen zelf de boetes innen.

Sommige steden en gemeenten hebben hiervoor in het verleden al een beroep gedaan op privéfirma’s die alle werk en zorgen uit handen nemen van het lokale bestuur en zelfs verkeersremmers liet weghalen. Hoe minder obstakels, hoe hoger de snelheid, hoe meer boetes, hoe meer winst naar de firma, maar ook hoe meer naar de stadskas en uit de portefeuille van de lokale automobilist.

Men zou terecht kunnen stellen dat er in Zichem dan maar wat minder hard op het gaspedaal moeten worden geduwd, maar de praktijk wijst uit dat die lokaal beheerde trajectcontroles kunnen leiden tot ongezonde situaties, waarbij Vlaams minister Somers al is moeten tussenkomen omdat een gemeente uitvoerde wat de firma opdroeg om de winsten te maximaliseren (zie artikel in GVA)

We rekenen erop dat de geldstroom naar de stadskas ondergeschikt blijft aan de verkeersveiligheid.

Bronnen:

Collegebesluit

Website aankoopprogramma voor trajectcontroles van de Vlaamse overheid

Vragen

  1. Tegen wanneer is de trajectcontrole op de N212, door het centrum van Zichem, gepland?
  2. Waarom is het traject ongeveer 400m korter dan de huidige zone-30-afstand van ongeveer 1.000m? Op basis van welke criteria werd dit bepaald?
  3. Wat is het aandeel van het stadsbestuur in het beheer? Gaat ze in zee met een privéfirma die zo goed als alles uit handen neemt? Of werkt ze via het aankoopprogramma voor trajectcontroles van de Vlaamse overheid en neemt ze een groot stuk van het beheer zelf in handen?
  4. Met welke firma(‘s) zal het stadsbestuur een overeenkomst sluiten?
  5. Wat zijn de te verwachten inkomsten en uitgaven voor de stadskas?
  6. Werd er voorafgaand onderzoek gedaan? Zo ja, hoe gebeurde dit?
  7. Komt er ook nog een soortgelijke trajectcontrole door het centrum van Scherpenheuvel?
  8. Zijn er nog andere trajectcontroles gepland op het grondgebied van onze stad? Zo ja, waar en op welke termijn?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *