10 december 2023

Bussen in Scherpenheuvel-Zichem: ofwel bestaan ze niet meer, ofwel rijden ze vol je neus voorbij

Mondelinge en schriftelijke vraag op de gemeenteraad van 21 september 2023 over de lijnbus problematiek in Scherpenheuvel-Zichem

Problemen met de bussen van De Lijn om tijdig op school of werk te geraken

Op vrijdag 1 september ging het nieuwe schooljaar van start. Mits onze gemeente geen middelbare scholen meer heeft gaan onze tieners voor het merendeel naar school in Aarschot en Diest. Een groot deel vertrouwt voor het transport op De Lijn. De buslijnen 30 en 31 zijn de belangrijkste trajecten, maar ook de lijnen 592, 594, 596 en 19. Heel wat schoolgaande jeugd en werkende inwoners ondervinden echter problemen om tijdig op hun bestemming te geraken.

Vanaf dag één van het nieuwe schooljaar liep het grondig mis met de dienstverlening van De Lijn met als gevolg: laat komen op school, stress bij de kinderen en frustraties bij de ouders. Op de sociale media wer de massale onvrede en vele problemen geuit.

Één concreet voorbeeld: op 5 september aan de tijdelijke en onveilige halte August Nihoulstraat: eerste bus van 7u50 halte rijdt door langs de halte wegens volzet, twee volgende bussen passeerden gewoon niet. Resultaat: op de derde dag van het schooljaar stonden er 25 leerlingen vruchteloos te wachten op een bus naar school.

Ook volgende klachten werden genoteerd:

 • De vroegste bussen naar de stations van Diest en Aarschot zijn afgeschaft waardoor inwoners van Scherpenheuvel-Zichem niet meer tijdig op hun werk geraken. Heel jammer voor wie niet over een auto beschikt.
 • Overvolle bussen met soms als gevolg dat ze niet halt houden aan de bushalte en gewoon doorrijden.
 • Soms komt de bus gewoon niet langs op het geplande uur.
 • Met de veranderde uurregeling komen kinderen of veel te vroeg of net te laat aan op school.
 • Er zijn hier en daar vervang- of tijdelijke haltes die onveilig zijn, maar ook niet goed worden bediend, met als gevolg vertragingen of het niet halen van aansluitingen.

De veranderingen werden aangekondigd als “vooruitgang”, echter was dit voor vele inwoners “achteruitgang”.

Pieter Boudry stelt in naam van het stadSZteam de volgende vragen aan het bestuur

 1. Andere gemeentes communiceren proactief met relevante informatie rond de start van het nieuwe schooljaar en/of belangrijke gewijzigde situaties. Wat heeft het SZ stadsbestuur gedaan op vlak van proactieve communicatie naar de schoolgaande tieners en ouders toe?
 2. Wat gaat het bestuur op korte termijn doen om te de diverse problemen aan te kaarten met De Lijn ?
 3. Wat stelt het bestuur voor om dergelijke problemen te vermijden en, als ze toch ontstaan, ze beter aan te pakken en de burgers hierover te informeren?
 4. De Vlaamse overheid heeft een openbaar onderzoek lopende voor de vervoerregio Leuven, waar onze gemeente deel van uitmaakt. Dit onderzoek loopt van 4 september tot 2 november 2023.
  1. Wie in het bestuur is aangeduid om de SZ belangen aan te kaarten bij De Lijn en hier een oplossing voor te bieden?
  1. Bij welke dienst, e-mailadres en telefoonnummer kunnen de inwoners die klachten of opmerkingen hebben hun suggesties en problemen doorsturen?

We vragen ook inzage in de antwoorden in een volgende gemeenteraad.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *