Vrijwilligers

Met dank aan de vele vrijwilligers die in onze stad actief zijn kan de stad soms taken ‘uitbesteden’ die anders niet zouden gebeuren of waarvoor anders stadspersoneel in zou moeten staan.

We merken ook op dat het vrijwilligersbeleid in Scherpenheuvel-Zichem onbestaande is. Er is geen intern, noch een extern vrijwilligersbeleid uitgewerkt. Er is hierover op de website van Scherpenheuvel-Zichem dan ook niets terug te vinden.

Vrijwilligersbeleid

Volgens het stadSZteam moet de stad Scherpenheuvel-Zichem inzetten op de uitbouw van een intern en extern vrijwilligersbeleid, een beleid waarin elke vrijwilliger die actief is ten voordele van de stad en aangesteld door de stad in deze rol ook moet worden erkend. Elk stedelijk orgaan, met als huidig voorbeeld de stedelijke scholen, zouden via dat orgaan of stedelijke school, met de stad als eindverantwoordelijke, minimaal moeten zorgen voor een afdoende vrijwilligersverzekering enerzijds en een forfaitaire of minimale onkostenvergoeding voor vrijwilligers anderzijds.

Ook het Vlaams steunpunt voor vrijwilligers (VSVW) raadt aan lokale besturen en overheden die zich willen beroepen op vrijwilligers aan om een duidelijk beleid uit te werken met onder andere aandacht voor de nodige contracten hiervoor, welke diensten wel of niet werken met vrijwilligers, welke vergoedingen hun vrijwilligers krijgen voor de diensten die ze leveren, hoe ze verzekerd zijn tijdens hun vrijwilligerswerk, of ze in orde zijn met alle regelgeving, enzovoort. Hierop inzetten toont de waardering voor de vrijwilligers die ze ook verdienen.

Pieter Boudry legt in naam van het stadSZteam volgende artikelen ter stemming voor aan de gemeenteraad van 29 februari 2024:

Art. 1

De stad Scherpenheuvel-Zichem verbindt zich ertoe een beleidsmaatregel uit te werken waarbij elke vrijwilliger aangesteld door de stad of door een stedelijke instantie, een minimale doch afdoende vrijwilligersverzekering kan krijgen.

Art. 2

De stad Scherpenheuvel-Zichem verbindt zich ertoe een beleidsmaatregel uit te werken waarbij elke vrijwilliger aangesteld door de stad of door een stedelijke instantie, een minimale doch afdoende onkostenvergoeding kan krijgen.

Art. 3

De stad Scherpeuvel-Zichem verbindt zich ertoe een intern en extern vrijwilligersbeleid uit te werken, te implementeren en te communiceren, binnen het kader van de bestaande regelgeving.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *