Organisatoren van events en omwonenden: hun belangen zijn verzoenbaar

Er moet kunnen worden gefeest en gevierd en allerhande evenementen worden georganiseerd enerzijds, en de mogelijke impact op de omwonenden moet leefbaar zijn anderzijds. Hun belangen moeten met andere woorden kunnen worden verzoend.

Feesten en het bijhorende geluid zijn voor de organisatoren en omwonenden van zaal Concordia een fenomeen waarbij de belangen soms wat verschillen. Dat hangt af van enkele factoren zoals het type event. Een lezing is anders dan een DJ-avond. Door het lange bestaan van deze zaal, is er nog marge voor verbetering op het gebied van geluidsisolatie naar buiten toe. Ook andere maatregelen kunnen ertoe bijdragen om verenigingen en families nog steeds te laten genieten van mooie momenten in de Concordia, met als streefdoel een win-winsituatie voor alle partijen.

Structurele oplossing

Als het stadsbestuur wat luidere activiteiten wil toelaten in zaal Concordia, dan moet deze zaal eigenlijk aan dezelfde geluidsisolerende normen voldoen als alle andere zalen in Scherpenheuvel-Zichem, wat momenteel niet het geval is. Een structurele en langetermijnoplossing is dan ook om grondige isolatie- en renovatiewerken te voorzien, in te plannen en uit te voeren, om zo de zaal Concordia op te waarderen en te laten voldoen aan alle technische normen nodig om de geluidshinder maximaal te beperken en zo de buurtbewoners te ontzien.

Studie en voorlopige voorzorgsmaatregelen

In eerste instantie vragen we een studie naar de mogelijkheden tot opwaardering van de zaal Concordia door renovatie en geluidsbeperkende ingrepen zoals het plaatsen van geluidsisolerende ramen, het voorzien van geluidsisolerende muren (door bijvoorbeeld het opvullen spouwmuren of het voorzien van een dubbele wand) of een geluidswerend plafond/dak.

In afwachting hiervan en zolang de zaal Concordia nog niet aan de geluidsisolerende normen voldoet stellen we volgende voorlopige en preventieve maatregelen voor op de korte termijn:

 1. Er moet in zaal Concordia een vaste geluidsinstallatie staan met een geluidsbegrenzer, die het maximaal toegestane geluidsniveau regelt (zie bijlage voor de norm).
 2. Daarnaast moet een vaste meetopstelling (LAeq15) worden geïnstalleerd om het geluid te meten (zichtbaar voor de aanwezigen) en te registreren.
 3. In het huurcontract van de Concordia moeten volgende voorwaarden worden opgenomen:
  • Ongeacht de vergunning verleend door de stad moet de vaste geluidsinstallatie worden gebruikt.
  • Het manipuleren van de geluidsinstallatie met limiter en meting is niet toegestaan.
  • De meetplaats waar het geluid wordt gemeten is toegankelijk voor de toezichthoudende overheid en kan op elk moment worden gecontroleerd
 4. Daarnaast gelden nog volgende voorlopige beperkingen:
  • Op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en zondag worden er geen vergunningen verleend voor muziekactiviteiten met een maximaal geluidsniveau van > 85 dB(A) LAeq,15min en ≤ 95 dB(A) LAeq,15min.
  • Zolang er geen geluidsisolerende maatregelen zijn genomen (inclusief eventuele specifieke renovatiewerken), zullen op vrijdag en zaterdag alleen vergunningen worden verleend voor muziekactiviteiten met een maximaal geluidsniveau van > 85 dB(A) LAeq,15min en ≤ 95 dB(A) LAeq,15min, met een beperking tot 22.00 uur.

Informeer transparant naar buurtbewoners

We stellen ook voor om de communicatie naar de omwonenden op een informatieve en transparante manier te organiseren opdat de buurtbewoners zich tijdig zouden kunnen organiseren in functie van aangekondigde evenementen.

We denken hierbij aan gezinnen met kleine kinderen die hun kinderen ergens anders kunnen onderbrengen om de nodige nachtrust te krijgen. We denken hierbij aan gezinnen of ouderen met gezondheidsproblemen die zich kunnen organiseren om preventief maatregelen te nemen op die avonden.

We stellen daarom volgende noodzakelijke communicatie voor, die trouwens zou kunnen worden geïmplementeerd en gelden voor álle feestzalen in Scherpenheuvel-Zichem:

 1. Een webpagina op de officiële website van Scherpenheuvel-Zichem waar een openbare kalender zichtbaar is, per zaal, met een notificatie wanneer er welk type event er plaatsvindt, zonder de privacy van de organisatoren te schenden.
 2. Vermelding op de webpagina, per evenement, tot hoe laat de vergunning werd toegekend alsook met de melding of er (luide) muziek zal zijn (bijvoorbeeld een feest/openbare fuif) of niet (bijvoorbeeld een quiz of spreekavond).
 3. Deze kalender kan ook en tegelijk worden gebruikt voor die evenementen die open staan voor het publiek en publiekelijk kenbaar willen worden gemaakt om extra bezoekers aan te trekken. Deze kalender moet worden geïntegreerd in een algemeen activiteiten- en evenementenoverzicht van activiteiten binnen Scherpenheuvel-Zichem.

Het stadSZteam stelt de volgende vragen op de gemeenteraad van 29 februari 2024:

 1. Welke zalen in Scherpenheuvel-Zichem zijn volledig in orde met de geldende geluidsnormen (zie bijlage)?
 2. Wat zal het stadsbestuur concreet doen met onze bovenvermelde aanbevelingen voor maatregelen op de korte en lange termijn om de geluidssituatie van de zalen in Scherpenheuvel-Zichem, en meer in het bijzonder die van zaal Concordia in Testelt, binnen de geldende geluidsnormen te brengen en zo de leefbaarheid voor de omwonenden maximaal te waarborgen?
 3. Zal het stadsbestuur voor de noodzakelijke eventcommunicatie zorgen, zoals die hierboven werd voorgesteld?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *