Vraag voor openbare toiletten van Pieter Boudry 2 jaar geleden goedgekeurd: waarom beweegt er niets?

Mondelinge en schriftelijke vraag op de gemeenteraad van 26 oktober 2023 over het uitblijven van openbare toiletten in Scherpenheuvel-Zichem.

Het voorstel tot openbare toiletten voor Scherpenheuvel-Zichem

In de gemeenteraad van mei 2021 werd door deze meerderheid positief gereageerd op het voorstel van Pieter Boudry tot het implementeren van openbare toiletten in Scherpenheuvel-Zichem. Voor wie zich dit niet meer zou herinneren: dit gaat over het voorzien van openbare toiletten op ons grondgebied te dienste van de vele wandelaars, fietsers en bedevaarders die onze stad bezoeken. Maar ook voor die mensen die wegens medische redenen hier behoefte aan hebben.

Een citaat van Pieter Boudry in 2021 :

“Mochten er wel openbare toiletten zijn, dan zou iedereen kunnen deelnemen aan het openbare leven. Het versterkt de toegankelijkheid van de stad, de deelname aan het stadsgebeuren en het ondersteunt de economische activiteiten en ontwikkeling van onze stad en zijn toeristische activiteiten”

We zijn een stad van bijna 25.000 inwoners, en in tegenstelling tot onze even grote buurgemeentes stonden we toen, en staan wij vandaag op dat vlak … nérgens.

Het antwoord van Kris Peetermans in mei 2021

Het voorstel van gemeenteraadslid Pieter Boudry werd toen positief onthaald. “Het plaatsen van openbare toiletten is in onderzoek”, antwoordde schepen Kris Peetermans op diezelfde gemeenteraad. Hij antwoorde toen dat er ondertussen externe firma’s werden gecontacteerd om te kijken of er alternatieven waren voor de toen “tijdelijke” container. Hij zei toen ook dat “dit niet direct te vinden was en dat toen daarom het contract tijdelijk verlengd werd voor de huidige mobiele container, wat verre van comfortabel is.” Dixit onze eerste schepen in 2021.

Ik citeer verder “Het is de bedoeling om een netwerk van openbare toiletten uit te bouwen op cruciale plaatsen. Maar ze moeten esthetisch mooi zijn, zonder een storende factor te zijn in het landschap.” De eerste Schepen suggereerde om op die plaatsen ook een extra afvalbak te plaatsen en dat de stadsdiensten alles in kaart gingen brengen op welke plaatsen de nood voor een vast toilet het hoogst is.

Aan een timing durfde de schepen zich toen, 2,5 jaar geleden, niet te wagen. Het ging alvast niet “Op korte tijd” gerealiseerd zijn. De schepen beloofde om de voor- en nadelen af te wegen. “Als die balans positief is, denk ik dat het project haalbaar is.”

Vandaag, 2,5 jaar later, is er echter nog steeds geen sprake van een degelijk openbaar toilet in onze stad Scherpenheuvel-Zichem en hebben we van deze plannen nog niets mogen horen.

Daarom volgende vragen van het stadSZteam:

  1. Hoe staat het met de plannen met betrekking tot het implementeren van  openbare toiletten in Scherpenheuvel-Zichem zoals destijds werd aangekondigd?
  2. Wanneer en waar kunnen de toeristen en de inwoners openbare toiletten verwachten in onze stad Scherpenheuvel-Zichem?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *