10 december 2023

Het StadSZteam in een notedop

Het stadSZteam (foto William Vangossum)

Beste inwoners van Scherpenheuvel-Zichem,

We zijn het stadSZteam: een nieuwe lokale onafhankelijke politieke beweging in Scherpenheuvel-Zichem..

Waarom dit initiatief?

Omdat Scherpenheuvel-Zichem zoveel beter kan. Omdat we niet langer geloven in de daadkracht van de huidige bestuursploeg die al bijna 3 decennia lang onafgebroken de dienst uitmaakt in onze stad. Om u de mogelijkheid te geven te kiezen voor een alternatief van gedreven mensen, voor een beter bestuur, om terug meer leven en initiatief te brengen in onze stad.

‘Maar waren er dan al geen oppositiepartijen die een tegengewicht boden?’, horen wij u al denken. Toch wel, maar die zijn er al die jaren nooit in geslaagd om de bestaande coalitie in moeilijkheden te brengen. Is dat dan nodig? Jazeker. Het is nooit gezond als dezelfde partijen te lang aan het roer staan. Daar zijn voorbeelden genoeg van… Ze beginnen in een zelfgenoegzame routine te komen, alles kabbelt wat voort tussen twee crisissen door, voor alles is er een uitleg, maar na een tijd verdwijnt de zin voor initiatief als sneeuw voor de zon..

Bovendien zijn we, als enige politieke partij in Scherpenheuvel-Zichem, onafhankelijk. Er is geen druk van een hoger politiek orgaan dat ons komt zeggen wat we lokaal moeten beslissen, mogen zeggen of niet zeggen. We zijn niet links en ook niet rechts. Voor het innemen van een standpunt geldt voor ons 1 hoofdregel: het moet goed zijn voor u, de inwoners van Scherpenheuvel-Zichem. En als het goed is, moet eerst alles worden becijferd zodat er geen financiële verrassingen ontstaan. Samen moeten we er ook over waken dat het niet alleen bij woorden blijft. Alleen daadwerkelijke actie brengt échte verandering.

Want stilstaan is achteruitgaan. Eind maart 2023 hebben we onze eigen burgemeester horen zeggen dat het tijd is voor verandering en vernieuwing. Misschien dacht hij eerder aan zijn eigen partij, maar we nemen de uitdaging met plezier aan en willen als stadSZteam zélf voor deze vernieuwing zorgen.

‘Maar hebben jullie wel de nodige ervaring om onze stad te helpen besturen? Dat is toch een complexe opdracht?’, vraagt u zich misschien terecht af. Ons stadSZteam heeft meer dan ooit de ervaring, zowel in leeftijd en kennis over wat er leeft in onze stad, zowel in de politieke wereld als in de bedrijfswereld. Wat meer is: onze politieke spits Pieter Boudry zetelt vandaag al als gemeenteraadslid in de gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn en zal zijn raadszetel maximaal inzetten om uw stem te vertegenwoordigen. Hij is al jaren een van de meest uitgesproken (oppositie-) stemmen in onze stad en zal dat zeker blijven. En in het bestuur zetelen diverse mensen met vele jaren ervaring in het leiden van organisaties, teams en grote projecten. 

Wat verder versterkend kan werken is uw engagement. Een betere stad, die maakt u ook zelf. Een betere stad, die maken we samen, als één team. Door het wegvallen van de opkomstplicht krijgt uw stem zo al meer gewicht. Maar, schenkt het niet nog meer voldoening om samen met andere inwoners zelf bij te dragen aan een beter beleid voor ons allemaal?

Het stadSZteam werkt aan een stadSZplan!

Het stadSZteam werkt aan een stadSZplan! Het stadSZteam is volop bezig met het opstellen van een volledig partijprogramma. Later komen we naar buiten met meer details over ons project en enkele grote lijnen van ons programma, zoals meer dynamisme in het stadsbestuur, meer stadspromotie, een grotere aandacht voor veiligheid, zorgen voor elkaar en vooral… meer ambitie op heel wat vlakken.

Scherpenheuvel-Zichem is zoveel meer dan de basiliek en de abdij. Elke deelgemeente en dorp binnen Scherpenheuvel-Zichem krijgt een volwaardige plaats en verdient gelijkwaardige aandacht. Het is tijd voor aandacht voor onze jeugd. Het is tijd voor aandacht voor onze verenigingen. Het is tijd voor aandacht voor onze middenstand. Samen zorgen we ervoor dat onze stad zo sterk mogelijk staat en klaar is voor onze toekomst.

Kom je bij ons stadSZteam?

We verwelkomen álle inwoners die samen met ons mee willen nadenken en meewerken om tot een beter bestuurd Scherpenheuvel-Zichem te komen, waar het goed is om te leven met en voor elkaar, en waar we trots op willen zijn.

Met vriendelijke groeten,

Uw stadSZteam